Košík (0) Zatvoriť

Žiadne produkty v košíku.

Košík (0) Zatvoriť

Žiadne produkty v košíku.

Úvod Blog Info k motorkám / autíčkam

Info k motorkám / autíčkam

Montáž Autíčka, bickyle, motorky sú dodávané v zloženom stave.   Ak si kúpite aj túto službu https://www.martons.sk/skladanie-auticka-motoriek/ k autíčku, motorke,, motorku vám pošleme v zloženom stave. Tovar budete mat zabalený v bublinkovej fólii.

 • Autíčko/motorka je hračka pre deti, nespĺňa vlastnosti vozidiel so spaľovacím motorom.
 • Na vozidlá sa vzťahuje záruka 24 mesiacov len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie výrobku. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku. Maximálna záručná životnosť batérie je 6 mesiacov, jej kapacita záleží na jej používaní (nabíjaní, vybíjaní).
 • Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení. Výrobok je pred expedíciou výrobcom kontrolovaný. Záruka poskytovaná predajcom sa vzťahuje na chyby výrobku zistené v záručnej dobe a spôsobené chybným materiálom alebo chybným spracovaním.
 • Výrobca, v súlade s § 619 odst. (2) Občianského zákonníku, neručí za chyby vzniknuté prirodzeným opotrebením – spínače, prevodovky a kolesá sú diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, spôsobenú obvyklým používaním. Výrobca ďalej neručí za chyby vzniknuté starnutím, nesprávnym používaním  výrobku. (preťažovaním, nárazmi, vozením v nevhodnom prostredí .), nevhodným uskladnením a ošetrovaním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, hrubým zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu ako k účelu obvyklému, ku ktorému je výrobok určený. Výrobok výslovne nie je určený pre prevádzku vo verejných požičovniach či k podobným účelom. Výrobca neručí za poškodenie, ktoré bolo spôsobené užívateľom alebo inou osobou, poprípade živelnou pohromou. Použitie inej batérie, ako tej ktorá je v balení od výrobcu je výslovne zakázané, vedie k závažnému poškodeniu mechanických a elektrických častí.
 • Na takto vzniknuté chyby sa záruka nevzťahuje. Záruka sa nemôže uznať, ak spotrebiteľ učiní nedovolené zásahy do výrobku alebo použije k oprave výrobku iné ako originálne diely.
 • Zistené chyby je nutné reklamovať bez zbytočného odkladu u predajcu, kde bol výrobok zakúpený.
 • K reklamácii je nutné dodať riadne vyplnený reklamačný protokol.
 • Do záručnej opravy odovzdá spotrebiteľ kompletný výrobok, alebo po dohovore iba konkrétny diel.
 • Predajca postúpi reklamáciu dovozcovi vrátane vyššie uvedených dokladov. Dovozca reklamáciu výrobku posúdi a v prípade oprávnenej reklamácie bude výrobok opravený, poprípade vymenený za nový v lehote max 30 dní

Nabíjanie a skladovanie

Rozhodne nepoužívajte inú ako originálnu nabíjačku určenú k autíčku. Tieto nabíjačky sú plne automatické a samy riadia priebeh nabíjania. Doba nabíjania sa pohybuje okolo 6 – 8 hod. Toto platí pri 100% vybití, no neodporúčame nechávať batériu úplne vybiť. Nabíjajte autíčko po každom použití, alebo minimálne raz za mesiac a to aj cez zimu! Veď ani svoje auto by ste nenechali v zime stáť dlhší čas bez naštartovania. Platí pravidlo, že čím menej je batéria pred nabíjaním vybitá, tým viac cyklov (nabitie a vybitie) je možné dosiahnuť.

Skladovanie

 • Nenechávajte elektrické autíčko voľne vonku, nechránené pred dažďom sa snehom. Hlavne počas zimných mesiacov. Batériu skladujte plne nabitú. Samovybíjaním dochádza mesačne približne k 3% strate na kapacite, preto je dobré pri dlhodobom skladovaní nabíjať autíčko raz za mesiac. Vybitá batéria zamrzne už pri teplote -1°C, nabitá zamŕza pri -15°C.
 • Základné pravidlá ako udržať batérie v autíčkach v čo najlepšej kondícií a využiť ich potenciál na maximum:
  1. Nabíjajte batériu raz za mesiac, hlavne v zimných mesiacoch!
  2. Odporúčame dobiť batériu po každom použití! Zvýšite tým jej životnosť.
  3. Nepoužívajte inú nabíjačku ako je originál pribalená k Vášmu elektrickému autíčku.
  4. Skladujte plne nabitú batériu. Bude tak odolnejšia voči okolitým vplyvom počasia!
 • Na kapacitu batérie v elektrických autíčkach máte záruku pol roka, čiže 6 mesiacov. Preto dodržujte odporúčania od výrobcu.

Related Post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

preloader