Reklamačný poriadok

Na Vašej spokojnosti nám záleží, a preto sa každý deň snažíme robiť našu prácu najlepšie, ako vieme. 

Stále sme však len ľudia, a tak sa aj napriek nášmu úsiliu občas stane, že sa niečo jednoducho pokazí. 

Ak potrebujete vymeniť alebo vrátiť tovar, postup je jednoduchý:

1. Vyplnenie reklamačného listo alebo formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Stiahnite si reklamačný list Martons, ktorý nájdete kliknutím tu.  Vytlačte a vyplňte reklamačný list

Alebo Odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu.

2. Zabalenia a odoslanie tovaru.

Tovar dôkladne zabaľte a spolu s reklamačným listom je potrebné balíček zaslať kuriérom, Packetou nie poštou na adresu uvedenú nižšie. Poštovné  pri reklamácií a odstúpení od zmluvy hradí zákazník, poprípade je možné po dohode vopred vyžiadať spatný kód pre zadarmo dopravy cez zásielkovnu/ packetu taktiež prosím neposielajte na dobierku lebo ho nebudeme ho akceptovať.

PS.: pri vrátení tovaru do 14 dní hradí vždy zákazník poštovné.

Martons, SKBuild s.r.o.

reklamačné oddelenie

Nová cesta 85/115

92523 Jelka

Tel.: +421944607208

Po spracovaní Vašej reklamácie Vás budeme obratom informovať emailovou správou do 14 dní od obdržania balíka. 

Dôležité : 

 • pre promptné vyriešenie vašej reklamácie prosím posielajte nám produkty v pôvodnom stave – neopotrebované a nepoškodené, inak nemôzme akceptovať reklamácie. 
 • Taktiež prosím neposielajte na dobierku lebo ho nebudeme ho akceptovať, vrátane toho, že vaše poštovné náklady na vrátenie tovaru neuhrádzame . 
 • Uschovajte kópiu potvrdenky o odoslaní tovaru.
 • Peniaze – hodnotu reklamovaných položiek vraciame formou darčekovej poukážky alebo na bankový účet, nevraciame v hotovosti či ino prostredníctvom poštovej poukážky.
 • V prípade využitia rôznych akcií ako napríklad 1+1 zdarma alebo 2+1 zdarma je pri vrátení potrebné vrátiť všetky kusy, na ktoré sa vzťahuje kombinovaná zľava.
 • Taktiež pri stornovaní alebo reklamácií objednávky je potrebné vrátiť aj darčeky k danej objednávke.
 • Ak máme náhradný tovar na sklade, odosielame ho ihneď  – poštovným samozrejme ZADARMO
 • Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania či nedostatočného skladovania,či vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 • Pokiaľ tovar na výmenu skladom nie je, je potrebné sa riadiť podľa predpokladaného termínu dodania uvedeného na našej webstránke pri danom produkte a daného typu v čase spracovania reklamácie.
 • Vymieňame iba kus za kus. Výmena za iný typ, je možná po dohode. 
 • V prípade vrátenia, peniaze štandardne vraciame do 14 pracovných dní od spracovania reklamácie.
 • Pokiaľ bol súčasťou objednávky darček, je potrebné poslať ho spolu s vráteným tovarom späť.
 • Balíky na dobierku nepreberáme.
 • V prípade nevrátenia darčeka bude jeho hodnota odpočítaná od vrátenej sumy. 
 • Na darčeky k objednávkam nie je možné uplatniť reklamáciu.

   

  INFO K motorkám autíčkam

  – Autíčko/motorka je hračka pre deti, nespĺňa vlastnosti vozidiel so spaľovacím motorom.
  – Na vozidlá sa vzťahuje záruka 24 mesiacov len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie výrobku. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku. Maximálna záručná životnosť batérie je 6 mesiacov, jej kapacita záleží na jej používaní (nabíjaní, vybíjaní).
  – Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení. Výrobok je pred expedíciou výrobcom kontrolovaný. Záruka poskytovaná predajcom sa vzťahuje na chyby výrobku zistené v záručnej dobe a spôsobené chybným materiálom alebo chybným spracovaním.
  – Výrobca, v súlade s § 619 odst. (2) Občianského zákonníku, neručí za chyby vzniknuté prirodzeným opotrebením – spínače, prevodovky a kolesá sú diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, spôsobenú obvyklým používaním. Výrobca ďalej neručí za chyby vzniknuté starnutím, nesprávnym používaním výrobku. (preťažovaním, nárazmi, vozením v nevhodnom prostredí .), nevhodným uskladnením a ošetrovaním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, hrubým zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu ako k účelu obvyklému, ku ktorému je výrobok určený. Výrobok výslovne nie je určený pre prevádzku vo verejných požičovniach či k podobným účelom. Výrobca neručí za poškodenie, ktoré bolo spôsobené užívateľom alebo inou osobou, poprípade živelnou pohromou. Použitie inej batérie, ako tej ktorá je v balení od výrobcu je výslovne zakázané, vedie k závažnému poškodeniu mechanických a elektrických častí.
  – Na takto vzniknuté chyby sa záruka nevzťahuje. Záruka sa nemôže uznať, ak spotrebiteľ učiní nedovolené zásahy do výrobku alebo použije k oprave výrobku iné ako originálne diely.
  – Zistené chyby je nutné reklamovať bez zbytočného odkladu u predajcu, kde bol výrobok zakúpený.
  – K reklamácii je nutné dodať riadne vyplnený reklamačný protokol.
  – Do záručnej opravy odovzdá spotrebiteľ kompletný výrobok, alebo po dohovore iba konkrétny diel.
  – Predajca postúpi reklamáciu dovozcovi vrátane vyššie uvedených dokladov. Dovozca reklamáciu výrobku posúdi a v prípade oprávnenej reklamácie bude výrobok opravený, poprípade vymenený za nový v lehote max 30 dní

  Nabíjanie a skladovanie
  – Rozhodne nepoužívajte inú ako originálnu nabíjačku určenú k autíčku. Tieto nabíjačky sú plne automatické a samy riadia priebeh nabíjania. Doba nabíjania sa pohybuje okolo 6 – 8 hod. Toto platí pri 100% vybití, no neodporúčame nechávať batériu úplne vybiť. Nabíjajte autíčko po každom použití, alebo minimálne raz za mesiac a to aj cez zimu! Veď ani svoje auto by ste nenechali v zime stáť dlhší čas bez naštartovania. Platí pravidlo, že čím menej je batéria pred nabíjaním vybitá, tým viac cyklov (nabitie a vybitie) je možné dosiahnuť.

  Skladovanie
  – Nenechávajte elektrické autíčko voľne vonku, nechránené pred dažďom sa snehom. Hlavne počas zimných mesiacov. Batériu skladujte plne nabitú. Samovybíjaním dochádza mesačne približne k 3% strate na kapacite, preto je dobré pri dlhodobom skladovaní nabíjať autíčko raz za mesiac. Vybitá batéria zamrzne už pri teplote -1°C, nabitá zamŕza pri -15°C.
  – Základné pravidlá ako udržať batérie v autíčkach v čo najlepšej kondícií a využiť ich potenciál na maximum:
  1. Nabíjajte batériu raz za mesiac, hlavne v zimných mesiacoch!
  2. Odporúčame dobiť batériu po každom použití! Zvýšite tým jej životnosť.
  3. Nepoužívajte inú nabíjačku ako je originál pribalená k Vášmu elektrickému autíčku.
  4. Skladujte plne nabitú batériu. Bude tak odolnejšia voči okolitým vplyvom počasia!

  – Na kapacitu batérie v elektrických autíčkach máte záruku pol roka, čiže 6 mesiacov. Preto dodržujte odporúčania od výrobcu.

   

Tím Martons